Η Ελβετία συνεχίζει να χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των φορέων της στον Ορίζοντα Ευρώπη

30-05-2023

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας αποφάσισε επιπλέον μεταβατικά μέτρα και χρηματοδότηση ύψους 625 εκατ. ελβετικών φράγκων για τη συμμετοχή των ελβετικών φορέων στις προκηρύξεις του 2023 του Ορίζοντα Ευρώπη και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. ITER, Digital Europe Programme). Παράλληλα, ο βασικός στόχος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου εξακολουθεί να είναι η σύναψη συμφωνίας ώστε η Ελβετία να γίνει συνδεδεμένη χώρα στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Η Ελβετία προς το παρόν θεωρείται τρίτη χώρα για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Οι φορείς από την Ελβετία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ένα τρίτο περίπου των δράσεων του προγράμματος χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ελβετικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν κυρίως στα συνεργατικά έργα με εξαίρεση ορισμένες θεματικές περιοχές οι οποίες θεωρούνται στρατηγικής σημασίας από την ΕΕ, όπως η κβαντική επιστήμη, το διάστημα και οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων. Δράσεις στο πλαίσιο των ERC, EIC και ορισμένες δράσεις MSCA δεν είναι ανοιχτές σε φορείς από την Ελβετία.