Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

18-04-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε σημαντική τροποποίηση του προγράμματος εργασίας 2023-24 του Ορίζοντα Ευρώπη. Η συγκεκριμένη τροπολογία αυξάνει τον προϋπολογισμό του 2024 στα συνολικά 7,3 δισεκατ. ευρώ, αξιοποιώντας προηγουμένως μη κατανεμημένη χρηματοδότηση. Κύριο σημείο στο οποίο εστιάζει η τροπολογία είναι η υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Τα βασικά σημεία της τροπολογίας περιλαμβάνουν:

  1. Επένδυση για Ευρωπαϊκές Αποστολές (EU Missions): Επένδυση 648 εκατ. ευρώ το 2024 για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που στηρίζουν τις Ευρωπαϊκές Αποστολές, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων έως το 2030, όπως το να καταστήσουν τις πόλεις κλιματικά ουδέτερες και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή των ποταμών.
  2. Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB): Συνέχιση της πρωτοβουλίας NEB για την ενσωμάτωση του European Green Deal στην καθημερινή ζωή, με έναν νέο μηχανισμό NEB που θα παρέχει πολυετή χρηματοδοτική στήριξη για την περίοδο 2025-2027.
  3. Πειραματικές δράσεις για την προσέλκυση νέων ερευνητών: Εισαγωγή πειραματικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ για την αύξηση του εξωστρέφειας των προγραμμάτων, την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Αποστολών και την προώθηση της σταδιοδρομίας νέων ερευνητών, στηρίζοντας, μεταξύ άλλων, νέες προσεγγίσεις σε θεματικές όπως «Υγεία», «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» και «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον», αλλά και διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία.
  4. Πολιτιστική Κληρονομιά: Χορήγηση 48 εκατομμυρίων ευρώ στο European Collaborative Cloud for Cultural Heritage για την υποστήριξη ιδρυμάτων και βιομηχανιών στην αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης.
  5. Ετοιμότητα για Πανδημία: Επένδυση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της ετοιμότητας της Ευρώπης για μελλοντικές κρίσεις υγείας.
  6. Προετοιμάζοντας το έδαφος για το 2025: Συμπερίληψη προκυρήξεων για το 2025, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση ορισμένων δράσεων, όπως οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), «Teaming for Excellence» και «ERA (European Research Area) Fellowships», μεταξύ άλλων.