Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και καινοτομία με επιπλέον χρηματοδότηση για την ασφάλεια των πολιτών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

06-04-2023

Στις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα τροπολογία στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη. Σκοπός της τροπολογίας είναι η ενίσχυση επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, στους τομείς της ασφάλειας των πολιτών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά από αυτή την αύξηση χρηματοδότησης σε αυτούς τους τομείς, ο προϋπολογισμός για τη διετία 2023-2024 ξεπερνά τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο επιπλέον προϋπολογισμός των 50 εκατομμυρίων ευρώ, θα ενισχύσει όχι μόνο υπάρχουσες προκηρύξεις για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και έξι νέες προκηρύξεις που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα εργασίας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν προστεθεί 14 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις σχετικές με τις ψηφιακές λύσεις και συνέργειες, σε ότι αφορά τις διεθνείς αλυσίδες αξίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, αυτές οι δράσεις θα υποστηρίξουν την εφαρμογή μίας στρατηγικής ατζέντας έρευνας και καινοτομίας για το πράσινο υδρογόνο.

Επίσης, η προκήρυξη για τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο (Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys) μετατέθηκε , με έναρξη στις 17 Μαΐου του 2023 και με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Οκτωβρίου 2023. Οι επιτυχημένες προτάσεις, θα αναγνωριστούν ως «εθνικές κοιτίδες καινοτομίας».