Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παρατείνει το πρόγραμμα εγγύησης της χρηματοδότησης για τη συμμετοχή των Βρετανών στον Ορίζοντα Ευρώπη

23-12-2022

Στις 19 Δεκεμβρίου 2022, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.)  ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος εγγύησης της χρηματοδότησης (Horizon Europe Guarantee scheme) των Βρετανών συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη. Στόχος της βρετανικής κυβέρνησης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας διασφαλίζοντας ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις προκειμένου το Η.Β. να συμμετέχει στον Ορίζοντα Ευρώπη ως Συνδεδεμένη Χώρα.

Η παράταση του προγράμματος εξασφαλίζει ότι οι επιτυχόντες στον Ορίζοντα Ευρώπη, οι οποίοι είναι και επιλέξιμοι, θα συνεχίσουν να έχουν εγγύηση χρηματοδότησης από το Η.Β., ώστε να συνεχίσουν τη σημαντική τους εργασία στην έρευνα και την καινοτομία.

Η εγγύηση θα καλύψει όλες τις προσκλήσεις του Ορίζοντα Ευρώπη με προθεσμίες μέχρι 31 Μαρτίου 2023. Οι επιλέξιμοι επιτυχόντες θα λάβουν πλήρη κάλυψη της χρηματοδότησής τους στον φορέα υποδοχής του Η.Β. και για όλη τη διάρκεια του έργου.