Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας 2021

11-02-2021

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας είναι μία εμβληματική ετήσια εκδήλωση της ΕΕ για τη βιομηχανία. Αποτελεί τη βασική πλατφόρμα συζήτησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της βιομηχανίας, αλλά και ανάπτυξης λύσεων και πολιτικών μέσω ενός συμμετοχικού διαλόγου μεταξύ βασικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή βιομηχανία να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αναπτυχθεί και να καινοτομήσει.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από τις 23 μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου.