Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες και η συμβολή της στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

17-03-2021

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες (ERMA) που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοικείται από το EIT Raw materials, συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των Ημερών Βιομηχανίας 2021. Στις 23 Φεβρουαρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τόνισε τη σημασία της συμμαχίας για τις πρώτες ύλες για τη δημιουργία μίας ανθεκτικής Ευρώπης, ανεξάρτητης από τρίτες χώρες, με αποδοτικότερη χρήση των πρώτων υλών και κυκλικότητα για τη διασφάλιση ενός πράσινου και ψηφιακού μέλλοντος.

Οι δηλώσεις της Προέδρου von der Leyen στην εναρκτήρια εκδήλωση στις Ημέρες Βιομηχανίας