Ενημερωτικό σεμινάριο από το ελληνικό περιφερειακό κέντρο – ΕΙΤ Raw Materials HUB

24-03-2022

Στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από το EIT Raw Materials για το 2023 (KAVA 10), το ελληνικό περιφερειακό κέντρο (Regional Centre Greece) του EIT Raw Materials, προσκαλεί όλα τα μέλη της ελληνικής, κυπριακής και βουλγαρικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρώτων υλών να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί η δέκατη πρόσκληση KAVA 10, για να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες συνεργασίας και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022.

Το EIT RawMaterials συνδέει φορείς από διαφορετικά μέρη της αλυσίδας αξίας των πρώτων υλών δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον συνεργασίας για πρωτοποριακές καινοτομίες και ριζικά νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες. Στο EIT RawMaterials συμμετέχουν περισσότεροι από 120 εταίροι από κορυφαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, και επιπλέον 190 εταίροι έργων που συμβάλλουν και επωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες προκηρύξεις.

Το EIT RawMaterials ενθαρρύνει τους εταίρους του να υποβάλουν νέες προτάσεις για έργα που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί και να συμβάλει στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Για την εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://conference.labmet.ntua.gr/node/55