Το ΕΙΤ ανακοινώνει ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus

03-02-2023

Το ΕΙΤ ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων, με στόχο την ενίσχυση εταιρειών startups ή scale ups για τη χρηματοδότηση καινοτόμων λύσεων που συνδέονται θεματικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Οι βασικές αρχές, στις οποίες θα δοθεί έμφαση, είναι η αισθητική, η αειφορία και η συμπερίληψη. Η προκήρυξη New European Bauhaus Booster 2.0, ενισχύει επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τις εξής προτεραιότητες:

  • Σύνδεση με την φύση
  • Ανάκτηση της αίσθησης του ανήκειν
  • Προτεραιότητα σε ανθρώπους και περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες
  • Προώθηση μακροπρόθεσμης, κυκλικής και ολοκληρωμένης σκέψης για το βιομηχανικό οικοσύστημα

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του μετασχηματισμού με βάση το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, μέλη της κοινότητας του ΕΙΤ παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες προς 20 εταιρείες, αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι επιτυχόντες θα λάβουν 10.000 ευρώ χρηματοδότηση και επιπλέον υποστήριξη σε μορφή workshops και εκδηλώσεων αξίας 40.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 13 Μαρτίου.