Ενημερωτικές ημερίδες της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη – Προκήρυξη 2022

15-10-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα σειρά ενημερωτικών ημερίδων για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» σχετικά με τις θεματικές περιοχές (Clusters) 1 και 6, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 25 - 29 Οκτωβρίου 2021. Σημειώνεται ότι για τις ίδιες θεματικές, διοργανώνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) την επόμενη μέρα. Στόχος των ενημερωτικών ημερίδων (Info Days) είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα νέα στοιχεία των θεματικών του Προγράμματος, τους κανόνες συμμετοχής και τους βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment
25-26 Οκτωβρίου 2021, ακολουθεί εκδήλωση δικτύωσης στις 27 Οκτωβρίου

Cluster 1 - Health
28 Οκτωβρίου 2021 , ακολουθεί εκδήλωση δικτύωσης στις 29 Οκτωβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις δικτύωσης πατήστε εδώ