Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το νέο KIC “Culture and Creative Sectors and Industries (CCSI)” του ΕΙT

09-11-2021

Το European Institute of Innovation and Technology (EIT) δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο τη δημιουργία μιας νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας -Knowledge and Innovation Community (KIC)-  για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και τις βιομηχανίες της Ευρώπης -Culture and Creative Sectors and Industries (CCSI).

H νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων φιλοδοξεί να ενώσει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από την επιχειρηματική κοινότητα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, σε ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς επιχειρηματίες, ενισχύοντας τις πρωτοποριακές επιχειρήσεις και προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις του μέλλοντος, ανατροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την επόμενη γενιά των καινοτόμων και δημιουργικών δυνάμεων της Ευρώπης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, 17:00 CET.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ

Δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης εδώ

Δείτε το Ενημερωτικό βίντεο εδώ