Συμμετοχή φορέων από την Ουγγαρία στον Ορίζοντα Ευρώπη

21-12-2023

Στις 6 Νοεμβρίου, το γραφείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Ουγγαρίας, δημοσίευσε ένα χρήσιμο οδηγό σχετικά με το πώς οι ουγγρικοί φορείς μπορούν να ενταχθούν σε κοινοπραξίες και να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων σε προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη. Το άρθρο αφορά συγκεκριμένα σε 21 ουγγρικά πανεπιστήμια, τα οποία βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2022/2506, δεν μπορούν να λάβουν απευθείας χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα αλλά, ομοίως με τους φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες τους από εθνικούς πόρους.

Η ουγγρική κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια μέσω εθνικών πόρων για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με προυπολογισμό μεγαλύτερο των 12 εκ. ευρώ. Στόχος είναι οι κοινοπραξίες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις προτάσεις τους άμεσα, αποφεύγοντας εμπόδια και καθυστερήσεις.