Δημοσίευση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2023 (ΕΙC Impact Report 2023)

26-03-2024

H έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2023 (European Innovation Council Impact Report 2023) δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2024 που αφορά τη δράση του EIC σε σχέση με τις εταιρείες και τα προγράμματα που επιδότησε το 2023. Η έκθεση επιδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council - EIC) προκειμένου να γίνει το ίδιο επενδυτής σε ευρωπαίους επιχειρηματίες στον τομέα του deep tech. Το 2023 το ΕIC Fund, το επενδυτικό τμήμα του EIC ολοκλήρωσε πάνω από 100 επενδύσεις σε εταιρίες στον τομέα του deep tech αξίας περίπου 1,2 δις ευρώ. H συνολική αξία των εταιρειών που υποστηρίζονται ή έχουν υποστηριχθεί στο παρελθόν από το EIC είναι σχεδόν 70 δις ευρώ.

H έκθεση αυτή επικεντρώνεται σε περίπου 500 start-ups, 275 περίπου έργα σε προχωρημένο, επίπεδο και 140 έργα που βρίσκονται στη διαδικασία εμπορευματοποίησης, χρηματοδοτούμενα από τον Ορίζοντα Ευρώπη από το 2021. Παρέχει μια σύνοψη των δράσεων του EIC, που διαθέτει 10 δις με σκοπό την ανεύρεση, στήριξη και δυναμική ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα (scaling up) ρηξικέλευθων τεχνολογιών και deep tech start-ups. Επίσης, αξιολογεί τις μακροχρόνιες επιδράσεις του portfolio του EIC που περιλαμβάνει έργα και εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν στην πιλοτική φάση του EIC (από το 2018 έως το 2020) και από τον προκάτοχο του, το εργαλείο SME Instrument and Future and Emerging Technology projects.

Πληροφορίες - « κλειδιά » για το ΕIC

      •     To συνολικό portfolio των εταιριών που υποστηρίζονται από το EIC είναι περίπου 70 δις ευρώ, που μεταφράζεται σε αύξηση 20 δις το τελευταίο έτος,

      •     Αντίκτυπος στο scaling up των εταιρειών: (για παράδειγμα, στο portfolio του EIC υπάρχουν 8 εταιρείες με εκτιμώμενο κόστος άνω του 1 δις ευρώ),

      •     Εταιρείες από το portfolio του EIC είχαν 35% αύξηση προσωπικού και 68% αύξηση εσόδων μέσα σε δυο μόλις χρόνια χρηματοδότησης,

      •     Προσέλκυση επακόλουθων επενδύσεων άνω των 12 δις από επενδυτές, τράπεζες κ.α.,

      •     1686 μοναδικές καινοτομίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΕΙC (Pathfinder και προηγούμενα προγράμματα),

      •     Πάνω από 125 συμφωνίες υπεγράφησαν μεταξύ των εταιρειών υπό το EIC και άλλων εταιρειών, προμηθευτών και πιθανών επενδυτών.