Ηνωμένο Βασίλειο: Παράταση εγγύησης συμμετοχής στον Ορίζοντα Ευρώπη

14-06-2023

Στις 8 Ιουνίου 2023 ανακοινώθηκε η συνέχιση της οικονομικής υποστήριξης των φορέων από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου, για την συμμετοχή τους στον Ορίζοντα Ευρώπη μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση συνεχίζει να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση ερευνητών και επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στον Ορίζοντα Ευρώπη. Συγκεκριμένα το UK Research and Innovation (UKRI), ο δημόσιος οργανισμός με σκοπό την χρηματοδότηση στην έρευνα και την καινοτομία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει εξασφαλίσει επιχορηγήσεις άνω του 1 εκατομμυρίων λιρών (1,2 εκατομμύριων ευρώ) από τον Νοέμβριο του 2021. Προτεραιότητα του είναι η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε να συνεχίσουν την έρευνα και την συνεργασία με διεθνείς εταίρους. Η επιπλέον οικονομική υποστήριξη πρόκειται να καλύψει και τις προκηρύξεις που κλείνουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να συνεχίσει τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σχετικά με την συμμετοχή των βρετανών φορέων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας με σκοπό την συνεχή εμπλοκή τους στον Ορίζοντα Ευρώπη, όπως συμβαίνει τα τελευταία δύο έτη.