Μοντέλο χρηματοδότησης κατ’ αποκοπή (lump sum funding): διαδικτυακή εκδήλωση

13-01-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) στις 9 Φεβρουαρίου 2023, για το μοντέλο χρηματοδότησης κατ’ αποκοπή (lump sum funding) στα έργα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Το μοντέλο χρηματοδότησης lump sum είναι από τους βασικούς νεωτερισμούς στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η εφαρμογή του έχει βασικό στόχο τη μείωση του διαχειριστικού φόρτου, τη μείωση των λαθών κατά την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών, μέσω της κατάργησης της υποχρέωσης για αναφορά των πραγματικών δαπανών.

Η υλοποίηση του μοντέλου βασίζεται στα συμπεράσματα από την πιλοτική δράση "Lump Sum Funding Pilot" που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Προγράμματος Πλαισίου, του Ορίζοντα 2020.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 9 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδας).
Θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση χωρίς εγγραφή σε αυτόν τον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230209.html

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό οδηγό και παρουσίαση, ενώ η αντίστοιχη ιστοσελίδα συγκεντρώνει όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και ευκαιρίες συμμετοχής σε έργα lump sum.