Νέα δημοσίευση: Enabling open science and societal engagement in research

23-12-2021

Στο πλαίσιο της προώθησης της Ανοιχτής Επιστήμης ως κοινής πρακτικής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2021 ένα workshop με στόχο την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων καθώς και την αναζήτηση αποτελεσματικότερων λύσεων για την υιοθέτησή της.

Ως αποτέλεσμα του workshop, δημοσιεύθηκε πρόσφατα η αναφορά με τίτλο “Enabling open science and societal engagement in research”.

Στο workshop συμμετείχαν εταίροι έργων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα Science with and for Society (SwafS) - Institutional Changes του Ορίζοντα 2020 καθώς και η πρώτη ομάδα του συνασπισμού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια).