Νέα έκδοση του Journal Checker Tool προσαρμοσμένη στον Ορίζοντα Ευρώπη

17-10-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών (European Science Foundation, ESF) και την πρωτοβουλία cOAlition S για την ανάπτυξη της έκδοσης 5.0.0 του εργαλείου Journal Checker Tool.

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο παρέχει σαφείς συμβουλές στους ερευνητές σχετικά με το πώς μπορούν να συμμορφωθούν με την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης στο πλαίσιο του Σχεδίου ανοιχτής πρόσβασης “Plan S” του χρηματοδότη τους, όταν θέλουν να δημοσιεύσουν στο περιοδικό που έχουν επιλέξει. Με τη νέα έκδοση παρέχεται πλέον εξειδικευμένη καθοδήγηση για τον Ορίζοντα Ευρώπη. Πλέον, κάθε φορά που ο Ορίζοντας Ευρώπη επιλέγεται ως χρηματοδότης, η κάθε ερευνήτρια και ο κάθε ερευνητής θα λαμβάνει προσαρμοσμένη καθοδήγηση από το εργαλείο, που θα συμμορφώνεται με την πολιτική του Ορίζοντα Ευρώπη σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα.

Το εργαλείο επιτρέπει στο συγγραφέα να εισαγάγει το όνομα ενός χρηματοδότη, ενός ιδρύματος και του περιοδικού στο οποίο σκοπεύει να υποβάλει ένα άρθρο και ελέγχει εάν αυτός ο συνδυασμός χρηματοδότη, ιδρύματος και περιοδικού προσφέρει δυνατότητα συμμόρφωσης με το “Σχέδιο S”.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Journal Checker Tool και την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης μπορείτε να διαβάσετε το FAQ.