Ξεκίνησε την λειτουργία της η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης Open Research Europe

14-01-2021

Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα Open Research Europe απευθύνεται στους δικαιούχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητές και άλλους δικαιούχους να δημοσιεύουν, χωρίς κόστος, τα αποτελέσματα των έργων τους, συνδράμοντας έτσι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για παροχή ανοικτής πρόσβασης και προάγοντας παράλληλα τον άμεσο και εποικοδομητικό ερευνητικό διάλογο.

Η πλατφόρμα Open Research Europe θα φιλοξενεί διαφόρων ειδών δημοσιεύσεις (άρθρα, δοκίμια, δεδομένα κ.ά.) από 6 επιστημονικές περιοχές:

- Natural sciences

- Engineering and Technology

- Medical Sciences

- Agricultural Sciences

- Social Sciences

- Humanities

- Arts

Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα https://open-research-europe.ec.europa.eu/ διαθέτει τις απαραίτητες οδηγίες συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών και καταλόγου συχνών ερωτήσεων, καθώς και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Η πλατφόρμα δέχεται υποβολές, αλλά η δημοσίευση των άρθρων καθώς και η ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της, θα πραγματοποιηθεί κατά την επίσημη έναρξή της, τον Μάρτιο 2021.