Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Open Research Europe

27-01-2022

Η ανοιχτή πλατφόρμα «Open Research Europe», είναι η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και του Ορίζοντα Ευρώπη. Η πλατφόρμα δεν είναι απλώς ένα αποθετήριο όπου δημοσιεύονται άρθρα που έχουν δημοσιευτεί αλλού. Είναι ένας χώρος δημοσίευσης πρωτότυπης έρευνας, που δεν υποβάλλεται αλλού για δημοσίευση και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Ορίζοντα 2020 και τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Η πλατφόρμα «Open Research Europe» τηρεί αυστηρά επιστημονικά πρότυπα τα οποία εποπτεύονται από ένα διεθνές επιστημονικό συμβουλευτικό συμβούλιο. Από την έναρξη της πλατφόρμας τον Μάρτιο του 2021, έχουν ήδη δημοσιευτεί περισσότερα από 160 επιστημονικά άρθρα, δείχνοντας το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για αυτόν τον νέο εκδοτικό χώρο.
Ο χώρος έκδοσης δέχεται άρθρα από όλους τους επιστημονικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών επιστημών, της μηχανικής και της τεχνολογίας, των ιατρικών και υγειονομικών επιστημών, των γεωργικών και κτηνιατρικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Παρουσιάζει μια ποικιλία τύπων άρθρων που κυμαίνονται από ερευνητικά άρθρα έως επιστημονικές μεθόδους και δοκίμια.

Η δημοσίευση στην πλατφόρμα «Open Research Europe» είναι μια προαιρετική υπηρεσία. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει όλα τα έξοδα εκ των προτέρων στο πλαίσιο του εκάστοτε έργου, δεν υπάρχει αμοιβή για τον συγγραφέα και αντίστοιχα, δεν υπάρχει διοικητική επιβάρυνση. Επιπλέον, υπάρχει η εγγύηση της αυτόματης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ανοιχτής πρόσβασης του Ορίζοντα 2020 και του Ορίζοντα Ευρώπη. Τέλος, η πλατφόρμα «Open Research Europe» αποτελεί λύση για τη δημοσίευση άρθρων ακόμα και μετά τη λήξη των ευρωπαϊκών έργων. Η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις αρχές της ανοιχτής επιστήμης και την επιστημονική διαφάνεια δημοσιεύοντας άρθρα άμεσα, μετά από διαφανή και ανοιχτή διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους ερευνητές.