Νέα επικαιροποιημένα έγγραφα-παραρτήματα για την πλήρη αίτηση του EIC accelerator

16-02-2024

Οι επιτυχόντες της 1ης φάσης του EIC Accelerator που έλαβαν ‘GO’ και προετοιμάζουν την αίτηση τους για τη 2η φάση για την πλήρη αίτηση (προθεσμία υποβολής: 13 Mαρτίου 2024) έχουν πλέον στη διάθεσή τους τα νέα επικαιροποιημένα έγγραφα-παραρτήματα καθώς αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του EIC εδώ.

Στα νέα πρότυπα περιλαμβάνονται ένα απλοποιημένο οικονομικό πλάνο και μετοχικές ανάγκες, λεπτομερής πίνακας για προϋπολογισμό lump sum και δήλωση ελέγχου ιδιοκτησίας. Επίσης, το κομμάτι Α (part A) της πρότασης (για την πλήρη αίτηση) πρόκειται να αναβαθμιστεί προκειμένου να γίνεται αυτόματη συλλογή σημαντικών δεδομένων για το EIC όπως το φύλο των CEO/CTO/CSO των εταιρειών που υποβάλουν πρόταση, το είδος χρηματοδότησης, και η συγκατάθεση για την πρόσβαση των Εθνικών Σημείων Επαφής και των συμβούλων του Enterprise Europe Network στα στοιχεία της αίτησης προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης στους συμμετέχοντες.

Το επικαιροποιημένο part Α καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα θα είναι διαθέσιμα από τα μέσα Φεβρουαρίου στο Funding & Tenders Portal και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να το ελέγχουν τακτικά για την την ανάρτηση των τελικών αρχείων.