Νέα πανευρωπαϊκή συνεργασία για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα

27-06-2022

Στις 27 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε την νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα, που προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες οκτώ Κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις που αφορούν το κλίμα, την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία στην ενέργεια, την υγεία, τις πρώτες ύλες και υλικά, τα τρόφιμα, τη μεταποίηση και την αστική κινητικότητα.
Το EIT δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη νέα την Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) τον Οκτώβριο του 2021. Η νικήτρια κοινοπραξία ICE - Innovation by Creative Economy, με επικεφαλής την Fraunhofer-Gesellschaft, αποτελείται από 50 εταίρους που προέρχονται από 20 χώρες, παρουσιάζοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η αποστολή της είναι να ξεκλειδώσει το δυναμικό καινοτομίας των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19. Αυτή η νέα πανευρωπαϊκή συνεργασία θα συμβάλει στην συνεργασία σημαντικών οργανισμών στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, παρέχοντας στην Ευρώπη καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και καινοτόμους επιχειρηματίες που θα μετατρέψουν τα αποτελέσματα της έρευνας αιχμής σε καινοτομία.
Η αρχική επιχορήγηση του ΕIT φτάνει μέχρι και 6 εκατομμύρια ευρώ για την έναρξη των εργασιών της νέας Κοινότητας. Στην πορεία και με την εξέλιξη των δράσεων (εκπαιδευτικών σεμιναρίων, υποστήριξη έργων καινοτομίας και παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και επιτάχυνσης επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη) η ετήσια επιχορήγηση θα αυξηθεί και θα φτάσει περίπου τα 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο πλαίσιο του Horizon Europe, του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, η νέα Κοινότητα αναμένεται να αξιοποιήσει επιπρόσθετα κεφάλαια από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί παρέχοντας λύσεις σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις και καλλιεργώντας το επιχειρηματικό ταλέντο για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας ειδικευμένων στην Ευρώπη. Το EIT είναι φορέας της ΕΕ και αναπόσπαστο μέρος του Horizon Europe..
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας υποστηρίζει δυναμικές πανευρωπαϊκές συνεργασίες, Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του ΕΙΤ, που αποτελούνται από κορυφαίες εταιρείες, ερευνητικά εργαστήρια και πανεπιστήμια, το καθένα αφιερωμένο στην επίλυση μιας πιεστικής παγκόσμιας πρόκλησης, από την κλιματική αλλαγή στην υγεία, έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.