Νέο βίντεο για τον Ορίζοντα Ευρώπη

04-02-2021

Default Image

Δείτε παρακάτω το νέο βίντεο για τον «Ορίζοντα Ευρώπη», το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την επόμενη επταετία.