Νότια Κορέα: Ξεκινούν οι διαδικασίες σύνδεσης με τον Ορίζοντα Ευρώπη

07-06-2023

Στις 22 Μαΐου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και η Δημοκρατία της Κορέας ξεκίνησαν τις επίσημες διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Κορέας με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) “Ορίζοντας Ευρώπη”. Με αυτόν τον τρόπο εμβαθύνεται η ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία Ευρώπης - Κορέας με επίκεντρο τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας στον τομέα της Ε&Κ διέπεται από τη Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ το 2007 και η οποία παρακολουθείται και συντονίζεται από τη Μικτή Επιτροπή Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Η Κορέα εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον της να συνδεθεί με τον Ορίζοντα Ευρώπη μέσω της υποβολής Επιστολής Πρόθεσης κατά την 7η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ε&Τ που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ στις 14 Φεβρουαρίου 2022. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι το αποτέλεσμα των επακόλουθων διερευνητικών συνομιλιών και τεχνικών ανταλλαγών. Μια μελλοντική σύνδεση θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη ορόσημο για τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κορέας και θα υποστηρίξει την εφαρμογή των Ψηφιακών και Πράσινων Εταιρικών Σχέσεων ΕΕ-Κορέας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, νομικές οντότητες από την Κορέα θα έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις επιλέξιμες χώρες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και του συντονισμού, ενώ εκπρόσωποι εθνικών αρχών θα παρίστανται ως παρατηρητές (observers) στις σχετικές επιτροπές του προγράμματος που διαμορφώνουν τα προγράμματα εργασίας.