Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (PostDoctoral Fellowships 2023) θα διαθέσουν €260 εκ. σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές

04-03-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει €260 εκ σε 1,249 μεταδιδακτορικούς ερευνητές για την έρευνα τους σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

O ευρωπαϊκός εκτελεστικός οργανισμός για την Έρευνα (European Research Executive Agency REA) έλαβε 8,039 συμμετοχές, το 15.8% εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθεί.

Η επιτροπή θα διαθέσει

€221.40 εκ σε 1,110 ερευνητές για Eυρωπαϊκές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σε χώρες που ανήκουν ή σχετίζονται με τον Ορίζοντα Ευρώπη

€ 39.07 εκ για Παγκόσμιες Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, επιτρέποντας σε 139 ερευνητές να πραγματοποιήσουν την έρευνα τους εκτός ΕΕ και συσχετιζόμενων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Ελβετία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

Οι γυναίκες αποτελούν το 42% των επιτυχόντων. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε 80 διαφορετικές εθνικότητες και θα απασχοληθούν σε 45 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Οι επιλεγμένες προτάσεις ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων όπως κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (25.2%), επιστήμες ζωής (21.7%), επιστήμες πληροφορικής και μηχανικής (13.3%), χημείας (14.4%), φυσικής (11.35%), περιβάλλον και γεω-επιστήμες (10.2%), μαθηματικά (2.15%), οικονομικές επιστήμες (1.7%).

Ανάμεσα στους επιτυχόντες, 3 επιλέχθηκαν από τον τομέα της έρευνας για την πυρηνική ενέργεια, σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των δράσεων MSCA και του EURATOM (MSCA and the Euratom Research and Training Programme 2021-2025).

Οι επιτυχόντες των οποίων ο φορέας υποδοχής είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση καθώς η συνεργασία του ΗΒ με τον Ορίζοντα Ευρώπη ξεκινά το 2024 (UK’s association to Horizon Europe). Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες ωστόσο μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από τη δράση του ΗΒ UK’s Horizon Europe guarantee.

576 προτάσεις είναι στη λίστα αναμονής και μπορεί να χρηματοδοτηθούν αργότερα εάν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

MSCA Seal of Excellence

1,737 επιτυχόντες με βαθμολογία ίση ή ανώτερη με 85%, οι οποίοι δεν θα λάβουν χρηματοδότηση λόγω ανεπαρκών πόρων, θα βραβευτούν με το MSCA Seal of Excellence  προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

ERA fellowships

50 επιπλέον υποτροφίες θα δοθούν σε ερευνητές με αριστεία σε Widening χώρες της ΕΕ υπό την αιγίδα των  ERA Fellowships, κυρίως σε Πορτογαλία, Τσεχία, Κύπρο και Ελλάδα.

Οι επιτυχόντες θα λάβουν τα αποτελέσματα των ERA Fellowships μαζί με τα αποτελέσματα των μεταδιδακτορικών υποτροφιών MSCA και οδηγίες για την προετοιμασία και υπογραφή του συμφωνητικού.

H επόμενη προκήρυξη για μεταδιδακτορικές υποτροφίες θα είναι διαθέσιμη για υποβολή προτάσεων από τις 10 Απριλίου 2024.