Οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας συνεχίζουν να βελτιώνονται παρά τις προκλήσεις

26-09-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον Ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας του 2022 (Innovation Scoreboard), σύμφωνα με τον οποίο οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας έχουν βελτιωθεί περίπου κατά 10% από το 2015. Σε σύγκριση με το 2021, οι συνολικές επιδόσεις το 2022 βελτιώθηκαν σε 19 κράτη μέλη και επιδεινώθηκαν σε οκτώ κράτη μέλη. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, παγκόσμιοι ανταγωνιστές όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δημοκρατία της Κορέας και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθούν να έχουν πλεονέκτημα έναντι της ΕΕ ως προς τις επιδόσεις τους. Ωστόσο, η ΕΕ έχει καλύψει το χάσμα επιδόσεων με τα εν λόγω έθνη και έχει ξεπεράσει την Ιαπωνία από το 2021.

Βασικά συμπεράσματα
Με βάση τη βαθμολογία τους, τα κράτη μέλη κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: τις πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας (με επιδόσεις άνω του 125 % του μέσου όρου της ΕΕ), τις χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας (από 100 % έως 125 % του μέσου όρου της ΕΕ), τις χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας (από 70 % έως 100 % του μέσου όρου της ΕΕ) και τις χώρες με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας (κάτω του 70 % του μέσου όρου της ΕΕ). Η Σουηδία εξακολουθεί να έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ. Άλλες πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας είναι το Βέλγιο, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία.
Σε σύγκριση με την περσινή έκδοση, τρεις χώρες βρίσκονται σε νέα ομάδα επιδόσεων. Ο Κάτω Χώρες συγκαταλέγονται πλέον στις πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας, η Κύπρος στις χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας και η Εσθονία στις χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας.

Συγκεκριμένα:
• Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία είναι χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
• Η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία είναι χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας.
• Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι χώρες με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας.
Όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας, για ορισμένους δείκτες χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά δεδομένα ώστε να διασφαλιστεί η χρήση των πλέον πρόσφατων πληροφοριών. Η σύνθεση των ομάδων επιδόσεων ενδέχεται να ήταν διαφορετική, αν ήταν διαθέσιμα τα τελικά δεδομένα για τους υπολογισμούς, ιδίως στις περιπτώσεις που μια χώρα βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο μιας ομάδας επιδόσεων.

Το χάσμα καινοτομίας στην ΕΕ παραμένει. Οι ομάδες επιδόσεων τείνουν να είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες, καθώς οι πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας και οι περισσότερες χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας βρίσκονται στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, ενώ οι περισσότερες από τις χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας και με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας βρίσκονται στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και στην ανάδειξη της Ευρώπης ως ηγετικού παράγοντα στο παγκόσμιο τοπίο καινοτομίας.

Η έκθεση καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ και αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, η φετινή έκδοση περιλαμβάνει τρεις επιπλέον χώρες: την Αλβανία, τη Χιλή και το Μεξικό.