Ορίζοντας Ευρώπη: Η Επιτροπή διπλασιάζει τη στήριξη για τις πόλεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο της Αποστολής για τις Πόλεις της ΕΕ

22-12-2023

Δύο έργα έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος "Ορίζοντας Ευρώπη" για τη σύνδεση πόλεων της Ουκρανίας με την αποστολή της ΕΕ για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες πόλεις. Η κατανομή των 10 εκατ. ευρώ στα δύο έργα είναι διπλάσια από τον αρχικό προϋπολογισμό.
Η συγκεκριμένη Αποστολή υποστηρίζει 100 πόλεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 12 πόλεις από χώρες που είναι συνδεδεμένες ή μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τις Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις με ορίζοντα το 2030.
Επίσης, η σύνδεση των πόλεων της Ουκρανίας με την συγκεκριμένη Αποστολή, τους δίνει την ευκαιρία να ενσωματώσουν μακροπρόθεσμα ζητήματα κλιματικής ουδετερότητας στα σχέδια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (The European Green Deal).
Οι προετοιμασίες για την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), τον οργανισμό της ΕΕ που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Αποστολής για τις Πόλεις, βρίσκονται σε εξέλιξη.