Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (2021 ESFRI Roadmap on Research Infrastructures in Europe)

17-12-2021

Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ESFRI παρουσίασε τον οδικό χάρτη ESFRI 2021 για τις ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης.
Ο Οδικός Χάρτης προσδιορίζει τις ευρωπαϊκές επενδυτικές προτεραιότητες και παρέχει κατευθύνσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους και εξετάζει τις μελλοντικές προκλήσεις της πολιτικής για τις ερευνητικές υποδομές, αναλύοντας τα κύρια χαρακτηριστικά τους για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος ερευνητικής υποδομής ως σημαντικό στοιχείο της Ατζέντας Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Ο Οδικός Χάρτης ESFRI 2021 είναι η έκτη έκδοση και συνδέεται με τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και χρηματοδότηση των ερευνητικών υποδομών από το 2006. Ο Οδικός Χάρτης ESFRI παρέχει ένα συνεκτικό και στρατηγικό όραμα διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη έχει εξαιρετικές ερευνητικές υποδομές σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας. Τα βασικά μηνύματα της έκδοσης του Οδικού Χάρτη για το 2021, που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, υπογραμμίζουν ξεκάθαρα τη σημασία των ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας κλάσης για την στήριξη της έρευνας αιχμής και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Αυτός ο οδικός χάρτης, με το υψηλότερο συνολικό κόστος δεσμευμένων επενδύσεων από την πρώτη έκδοση το 2006, καταδεικνύει επίσης το διαρκές ενδιαφέρον των εθνικών κυβερνήσεων να επενδύσουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των ερευνητκών υποδομών στην Ευρώπη, ως σημαντικό στοιχείο μακροπρόθεσμης επιστημονικής ανάπτυξης και ετοιμότητας για κρίσεις. Ο οδικός χάρτης ESFRI περιλαμβάνει πλέον 41 Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές που έχουν ήδη υλοποιηθεί (Ορόσημα) και 22 Έργα ερευνητκών υποδομών που βρίσκονται στην προπαρασκευαστική τους φάση. Η συνολική επένδυση σε αυτές τις μοναδικές παγκοσμίως εγκαταστάσεις θα ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικά χαρακτηριστικά του οδικού χάρτη ESFRI 2021:

  • 11 νέα έργα RI εισέρχονται στον οδικό χάρτη με συνολικό επενδυτικό κόστος άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • 4 ερευνητικές υποδομές λαμβάνουν την κατάσταση "ορόσημο", υποδηλώνοντας την επιτυχή εφαρμογή τους
  • Μια επικαιροποιημένη ανάλυση παρουσιάζει τις υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές στην Ευρώπη και εντοπίζει ευκαιρίες συνεργασίας και κατευθύνσεις για στρατηγικές επενδύσεις στο μέλλον. Διερευνά επίσης τις διαθέσιμες υπηρεσίες ερευνητικών υποδομών με ιδιαίτερη σημασία για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, εστιάζοντας ειδικά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τον COVID-19 και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα παραπάνω δημιουργούν εξαιρετικές συνθήκες ώστε η Ευρωπαϊκή Έρευνα και Καινοτομία να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική, επιτρέποντας την ηγετική θέση της Ευρώπης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Οι ερευνητικές υποδομές που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη ESFRI συμβάλλουν σε βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαική Πράσινη Συμφωνία και η Ένωση Υγείας. Διευκολύνουν την ανάπτυξη λύσεων βασισμένων στην επιστήμη σε βασικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως καταγράφονται στην πλατφόρμα COVID-19. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των αποστολών του Ορίζοντα Ευρώοη και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από τη Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ESFRI Days και είναι διαθέσιμη στο ESFRI YouTube channel.