Σύνδεση τρίτων χωρών με τον Ορίζοντα Ευρώπη

21-06-2022

Οι κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη περιλαμβάνουν τα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ καθώς και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με τον Ορίζοντα Ευρώπη ώστε να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τα Κράτη – Μέλη  και να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, σε ό,τι αφορά το δικαίωμά τους για συμμετοχή και χρηματοδότηση. Σημειώνεται πως οι τρίτες χώρες με συμφωνία σύνδεσης θεωρούνται αυτόματα επιλέξιμες για συμμετοχή και χρηματοδότηση και συνυπολογίζονται στα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας (minimum eligibility criteria).

Πρόσφατα, οι εξής τρίτες χώρες ολοκλήρωσαν τις σχετικές συμφωνίες σύνδεσης με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022:

 • Νήσοι Φερόες με έναρξη ισχύος την 24η Μαΐου 2022
 • Αλβανία με έναρξη ισχύος την 30η Μαΐου 2022
 • Ουκρανία με έναρξη ισχύος την 9η Ιουνίου 2022
 • Τυνησία με έναρξη ισχύος την 9η Ιουνίου 2022

Αναφορικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, η διαδικασία σύνδεσης  θα ολοκληρωθεί μέσω σύναψης πρωτοκόλλου στην τρέχουσα συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ -  Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνολικά, δεκαέξι τρίτες χώρες διαθέτουν αυτή τη στιγμή εν ισχύ συμφωνία σύνδεσης με τον ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη:Αλβανία

 • Αρμενία
 • Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 • Νήσοι Φερόες
 • Γεωργία
 • Ισλανδία
 • Ισραήλ
 • Κόσοβο
 • Μολδαβία
 • Μαυροβούνιο
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Νορβηγία
 • Τυνησία
 • Ουκρανία
 • Σερβία
 • Τουρκία

Η διαδικασία σύνδεσης με τον Ορίζοντα Ευρώπη και για άλλες τρίτες χώρες που επιθυμούν να έχουν πλήρη δικαιώματα στο πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο ενώ στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, συνεχίζονται οι συνομιλίες με τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ιαπωνία ενώ έχουν ολοκληρωθεί με τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία.