Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας χορηγεί μετοχικό κεφάλαιο αξίας 331 εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκές εταιρείες βαθιάς τεχνολογίας (deep-tech)

15-02-2023

Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (Ταμείο EIC) έλαβε 42 νέες επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν στη συμμετοχή του σε εταιρείες βαθιάς τεχνολογίας (deep-tech), συνολικού ύψους 331 εκατομμυρίων ευρώ στο διάστημα που ακολούθησε μετά την τελευταία σχετική ανακοίνωση το Νοέμβριο του 2022.
Ήδη υπογράφηκαν οι αντίστοιχες επενδυτικές συμφωνίες με 13 εταιρείες. Πρόκειται για πρωτοποριακές νεοφυείς επιχειρήσεις, έτοιμες να φέρουν ρηξικέλευθες καινοτομίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, όπως:

  • ένας νέος τύπος λογισμικού υπολογιστικής όρασης,
  • τεχνολογίες ρομποτικής για ορθοπεδικούς χειρουργούς,
  • τεχνολογίες οπτικής αναζήτησης για εφαρμογή σε επιχειρήσεις και στη βιομηχανία,
  • εφαρμογές αυτο-αποκατάστασης του μαστού χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον ιστό του ασθενούς,
  • καινοτόμες εφαρμογές φωτονικής,
  • βελτιωμένη παραγωγή τροφίμων με μειωμένες εκπομπές και
  • ένας πρώτος αναλυτής αερίων μικρής κλίμακας γενικής χρήσης για όλα τα ανανεώσιμα αέρια.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.