Το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται πλέον Συνδεδεμένη Χώρα με τον Ορίζοντα Ευρώπη

07-12-2023

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) θα συμμετέχει στον Ορίζοντα Ευρώπη ως Συνδεδεμένη Χώρα (Associated Country) και οι ερευνητικοί και άλλοι φορείς θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με τους ίδιους όρους όπως οι υπόλοιπες Συνδεδεμένες Χώρες έχοντας πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, το τελευταίο βήμα της οποίας ολοκληρώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2023 με την υιοθέτηση της σχετικής πολιτικής συμφωνίας από την ειδική Επιτροπή για τη συμμετοχή του ΗΒ στα προγράμματα της ΕΕ. Το πρωτόκολλο σύνδεσης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή αποτελεί μέρος της Συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Το ΗΒ θα συμβάλλει με 2,43 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως για τη συμμετοχή του στον Ορίζοντα Ευρώπη και με 154 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή του στο Copernicus, το πρόγραμμα γεωσκόπησης του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ.