Ηνωμένο Βασίλειο: Εγγύηση συμμετοχής στον Ορίζοντα Ευρώπη

21-03-2022

Η τελευταία επιστολή του Υπουργού Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνει την επέκταση της εγγύησης για την παροχή οικονομικής ασφάλειας από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τους επιτυχημένους αιτούντες στον Ορίζοντα Ευρώπη.
Στις 15 Μαρτίου 2022, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση της υποστήριξης που παρέχεται στους αιτούντες στον Ορίζοντα Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επιλέξιμοι επιτυχόντες υποψήφιοι από το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να έχουν εγγυημένη χρηματοδότηση καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εγγύηση θα είναι πλέον σε ισχύ για τα συμβόλαια που αναμένεται να υπογραφούν έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για σύνδεση με τον Ορίζοντα Ευρώπη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφώνησαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας (TCA), μέσα στο 2021. Οι συνεχείς καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει σε αβεβαιότητα τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις και τους καινοτόμους φορείς που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους εταίρους τους σε κοινοπραξίες σε όλη την Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση θα συνεχίσει να παρέχεται μέσω της Βρετανικής κυβέρνησης και λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος και τους όρους της επέκτασης της εγγύησης θα διατίθενται σύντομα στον ιστότοπό τους: https://www.ukri.org/publications/horizon-europe-guarantee-notice-and-guidance/