Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ορίζοντα Ευρώπη

04-03-2021

Ενόψει των νέων προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 25 Φεβρουαρίου 2021, κείμενο με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα. Το κείμενο που δημοσιεύτηκε επιβεβαιώνει ότι φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή και επεξηγεί τη διαδικασία, τους στόχους και τα βασικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Δείτε σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2020 : http://horizoneurope.gr/news/brexit/