Βραβεία Καινοτομίας SOFT Innovation 2022: βράβευση τριών ερευνητών

26-09-2022

Στις 19 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα ονόματα των τριών νικητών του διαγωνισμού SOFT Innovation Prize για το 2022. Το βραβείο απονεμήθηκε στο 32ο Συμπόσιο για την Τεχνολογία Σύντηξης (32nd Symposium on Fusion Technology, SOFT2022). Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός βραβεύει εξαιρετικούς ερευνητές ή βιομηχανίες με καινοτόμες ιδέες ή προτάσεις στην έρευνα σύντηξης. Τους νικητές συνεχάρη αυτοπροσώπως η Επίτροπος καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας Mariya Gabriel.

Οι νικητές των φετινών βραβείων είναι οι εξής:

  • Πρώτο βραβείο (€50 000): GRATUL, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) και Forschungszentrum Jülich (FZJ), για την ανάπτυξη προστατευτικής επίστρωσης βολφραμίου/EUROFER που προορίζεται για εφαρμογή στους μελλοντικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας σύντηξης. Αυτή η τεχνολογία μεταφέρθηκε με επιτυχία στη βιομηχανία, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες για εφαρμογή αυτής της καινοτομίας και σε άλλα εξαρτήματα της τεχνολογίας σύντηξης, σε εξαρτήματα υψηλής τάσης και στον τομέα της συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας.
  • Δεύτερο βραβείο (€30 000): D1SUNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), για την ανάπτυξη ενός βελτιωμένου κώδικα μεταφοράς ακτινοβολίας για την αξιολόγηση του ρυθμού έκθεσης σε εφαρμογές σύντηξης. Το έργο D1SUNED παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για τον υπολογισμό και την ανάλυση πεδίων ακτινοβολίας που απαιτούνται σε μελέτες ασφάλειας και ραδιοπροστασίας κατά τη φάση του σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής αδειοδότηση εγκαταστάσεων.
  • Τρίτο βραβείο (€20 000): Dia Disk, Karlsruhe Institute of Technology and Diamond Materials GmbH, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Diamond Window για εφαρμογές μικροκυμάτων υψηλής ισχύος ως φράγμα κενού και περιορισμού επικίνδυνων υλικών.

Το βραβείο SOFT Innovation Prize έχει στόχο να τονώσει την ερευνητική κοινότητα, να ενισχύσει την καινοτομία και να προωθήσει μια επιχειρηματική κουλτούρα στην έρευνα για την πυρηνική σύντηξη. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 11 προτάσεις που αξιολογήθηκαν από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς στη μεταφορά τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις με βάση την πρωτοτυπία και τη δυνατότητα αναπαραγωγής, την τεχνική αριστεία και τον οικονομικό αντίκτυπο, την εκμετάλλευση της καινοτομίας.