Πρόγραμμα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

24-03-2022

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της παρουσίας γυναικών σε διαφορετικούς ρόλους στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Για να υποστηρίξει περαιτέρω αυτήν την προσπάθεια, το ΕΙΤ ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα που επιδιώκει να δημιουργήσει έναν κλάδο επιχειρηματικών κεφαλαίων πιο ισορροπημένο ως προς το φύλο, να τροφοδοτήσει τη συμμετοχή των γυναικών σε deep-tech εγχειρήματα και να δώσει ώθηση στις νεοφυείς επιχειρήσεις γυναικών να εισέλθουν σε νέες αγορές.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το EIT συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) για να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των ισχυρών επιχειρηματικών κοινοτήτων τους και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των αποφοίτων του ΕΙΤ στο Πρόγραμμα ηγεσίας γυναικών του EIC (Women Leadership Programme).

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα προσφέρει στις γυναίκες της κοινότητας του ΕΙΤ πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο, καθοδήγηση και ευκαιρίες κατάρτισης για να ενισχύσουν τις διοικητικές και ηγετικές τους δεξιότητες. Οι επιλεγμένες συμμετέχουσες θα αντιστοιχιστούν με μέντορες και ειδικούς για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να διευρύνουν τις ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξής τους.

Βασικά στοιχεία του προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει:

  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Εκδηλώσεις δικτύωσης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Οι υπηρεσίες του προγράμματος θα προσφέρονται από κοινού από το EIC και το EIT και είναι ανοιχτές σε γυναίκες που διοικούν επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα μέχρι τις 12 Απριλίου 2022.