Εκδηλώσεις | 04-03-2021

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: Επίσημη διαδικτυακή εκδήλωση έναρξης, 18-19 Μαρτίου 2021

Επίσημη εκδήλωση έναρξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας  (European Innovation Council – EIC ) στις 18 και 19 Μαρτίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Πρόκειται για διήμερη εκδήλωση, όπου την πρώτη ημέρα θα ανακοινωθούν οι πρώτες προκηρύξεις του EIC, θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών, ενώ εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών  θα μιλήσουν... Read more »

Νέα | 26-02-2021

ERC Starting Grant: Η πρώτη προκήρυξη του Ορίζοντα Ευρώπη διαθέσιμη στο F&T portal

Η πρώτη προκήρυξη του Ορίζοντα Ευρώπη, ERC Starting Grant με προθεσμία 8.04.2021, είναι τώρα διαθέσιμη στην πύλη Funding & Tenders Opportunities Portal της ΕΕ.

Νέα | 23-02-2021

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Ανοίγουν άμεσα οι πρώτες προκηρύξεις

Στις 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος εργασίαs για το 2021 (Work Programme) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), σηματοδοτώντας την έναρξη του νέου προγράμματος πλαίσιο για την επόμενη επταετία Ορίζοντας Ευρώπη.

Νέα | 10-02-2021

To EIC χρηματοδοτεί 35 καινοτόμα έργα με 3,5 εκ. ευρώ μέσω του εργαλείου “Launchpad”

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC) μέσω του εργαλείου “Innovation Launchpad” υποστηρίζει καινοτόμα έργα, προερχόμενα από το πρόγραμμα “Pathfinder”, προκειμένου να εξετάσουν τις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης επαναστατικών τεχνολογιών.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό