Τελευταία νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει  «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

07-07-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο νέες πλατφόρμες για την έρευνα και την καινοτομία (R&I), την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής (ΕU-ΑU) και την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Μεσογείου με στόχο τη δημιουργία «one-stop-shops» στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

07-07-2021

Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

Η συνεργατική έρευνα και καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα πιο πράσινο, πιο υγιές και πιο ψηφιακό μέλλον για όλους.

Η ενσωμάτωση της γεωργικής κοινότητας στις βιο-βασισμένες βιομηχανίες στο επίκεντρο του εργαστηρίου του BBI JU

07-07-2021

Η ενσωμάτωση της γεωργικής κοινότητας στις βιο-βασισμένες βιομηχανίες στο επίκεντρο του εργαστηρίου του BBI JU

Στις 29 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήριο του BBI JU για την ένταξη του γεωργικού πρωτογενούς τομέα σε βιο-βασισμένες δράσεις.

Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Η Επιτροπή στηρίζει ερευνητές και οργανισμούς με 822 εκατ. ευρώ το 2021

02-07-2021

Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Η Επιτροπή στηρίζει ερευνητές και οργανισμούς με 822 εκατ. ευρώ το 2021

Στις 22 Ιουνίου, η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Horizon Europe» για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών.