233 προτάσεις κατατέθηκαν στη δράση MSCA Staff Exchanges

15-03-2024

Η τρίτη προκήρυξη της δράσης MSCA Staff Exchanges έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου 2024.

Η δράση ΜSCA Staff Exchanges χρηματοδοτεί διεθνείς μικρής διάρκειας διεπιστημονικές ανταλλαγές ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού. Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνεργασίες και δεσμοί μεταξύ διαφορετικών οργανισμών του ακαδημαϊκού τομέα και μη ακαδημαϊκών φορέων (ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων) από όλον τον κόσμο, με τελικό σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για τους συμμετέχοντες και τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας στους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) έλαβε 233 προτάσεις εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν 70-90, με συνολικό κόστος γύρω στα 78,5 εκ. ευρώ. Συνολικά συμμετείχαν 1,844 διαφορετικοί οργανισμοί από 121 χώρες, το 39% των οποίων ήταν μη ακαδημαϊκοί.

Oι προτάσεις συντονίζονται από οργανισμούς από 30 χώρες. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 45 προτάσεις από οργανισμούς της Ιταλίας, 27 από Ισπανία, 22 από Τουρκία, 20 από την Ελλάδα, 15 από την Πολωνία, 14 από το Ηνωμένο Βασίλειο, 11 από την Πορτογαλία, 9 από την Ιρλανδία, 8 από τη Γαλλία, 7 από Γερμανία και Ρουμανία αντίστοιχα, 5 από την Κύπρο, 4 από Τσεχία, Ολλανδία, Σερβία, Σλοβενία και Ουκρανία εξίσου. Τρείς (3) προτάσεις κατατέθηκαν από Λετονία και Λιθουανία εξίσου, ενώ Αλβανία, Αυστρία, Φινλανδία, Γεωργία, Νορβηγία και Σουηδία είχαν από 2 συμμετοχές η καθεμία. Η Αρμενία, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία και Ουγγαρία κατέθεσαν από μία (1) συμμετοχή.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης

Mάρτιος 2024 - Μάιος 2024: Αξιολόγηση από τον REA (European Research Executive Agency) και από εξωτερικούς ανεξάρτητους αξιολογητές.

Ιούνιος 2024: Ειδοποίηση αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω του Funding and Tenders Opportunities Portal, ενώ μια περίληψη των αποτελεσμάτων και στατιστικών θα δημοσιευτεί στη σελίδα Staff Exchanges 2023.

Noέμβριος 2024: Αναμενόμενη ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου για τους επιτυχόντες.

Ιανουάριος 2025: Έναρξη προτάσεων.