Ανοιχτή Συζήτηση για την Αποστολή “Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή” στον Ορίζοντα Ευρώπη (Mission: Adaptation to Climate Change)

23-11-2021

Στις 23 Νοεμβρίου (στις 14:30 ώρα Βρυξελλών) η Διευθύντρια Αποστολής Clara de la Torre, ο John Bell (Αναπληρωτής Διευθυντής Αποστολής), η Connie Hedegaard (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολής) και ο Dirk Beckers (Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Υπηρεσίας για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον CINEA) θα παρουσιάσουν την αποστολή και πώς οι περιφέρειες θα μπορέσουν να γίνουν μέρος της.
Θα ακολουθήσει μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω του SLI.DO.