Το έργο CARE4BIO και το TG Sustainability του EEN υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU)

17-03-2023

Αντιπροσωπεία του έργου CARE4BIO υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με τη διοικούσα επιτροπή της Θεματικής Ομάδας Βιωσιμότητας (Thematic Group Sustainability) του European Enterprise Network (EEN).

Το έργο CARE4BIO αποτελεί το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) του Cluster 6 του Ορίζοντα Ευρώπη, με συντονιστή το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη. Το έργο έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΣΕ του Cluster 6, καθώς και την αμοιβαία επωφελή αλληλεπίδρασή τους με το Ευρωπαϊκό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας και έρευνας.

Το δίκτυο ΕΕΝ ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 και πλέον δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας 3.000 ειδικούς από περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη. Το δίκτυο EEN απευθύνεται σε ΜμΕ και εξειδικεύεται στη διαμεσολάβηση συνεργασιών για επιχειρηματικές συνεργασίες, δίνοντας έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχουν, επομένως, πολλές συνέργειες με τα ΕΣΕ, ειδικά όσον αφορά ΜμΕ και ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να καλλιεργηθούν συνέργειες. Το EEN είναι δομημένο σε Τομεακές Ομάδες (SGs) και Θεματικές Ομάδες (TGs), συγκεντρώνοντας συμβούλους EEN με συγκεκριμένη τεχνογνωσία και ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερα σημαντικές για τα ΕΣΕ του Cluster 6 είναι η ομάδα SG Agrifood (με έμφαση στους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων) και η ομάδα TG Sustainability (ενθάρρυνση των συζητήσεων για οριζόντιες πτυχές της βιωσιμότητας πέρα από τομεακή εστίαση: κυκλική οικονομία, κοινωνική βιωσιμότητα, πράσινη καινοτομία).

Προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των ΕΣΕ και του EEN σχετικά με τις σχετικές δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του έργου CARE4BIO (εκπαιδεύσεις για ΕΣΕ και για αιτούντες, εκδηλώσεις διαμεσολάβησης, δράσεις επικοινωνίας), το CARE4BIO ανέλαβε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει ένα σχέδιο πλαισίου συνεργασίας στις διοικούσες επιτροπές των αντίστοιχων SG και TG. Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο δικτύων, υπογράφηκε στις 14 Μαρτίου 2023 στις Βρυξέλλες, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του CARE4BIO και της EEN TG Sustainability. Το MoU θέτει ως στόχο τη θέσμιση πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ ΕΣΕ και EEN σε κοινού ενδιαφέροντος δραστηριότητες (εκπαιδεύσεις για ΕΣΕ και αιτούντες, εκδηλώσεις διαμεσολάβησης).