Δημοσίευση προγράμματος εργασίας του ERC για το 2024

10-07-2023

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη δημοσίευση του προγράμματος εργασίας του ERC για το 2024 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα εισάγει μια σειρά από νεωτερισμούς σε τομείς που αφορούν στη διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης. Εισάγεται επίσης το μοντέλο χρηματοδότησης κατ' αποκοπή (lump sum), με πρώτη εφαρμογή στις προκηρύξεις ERC Advanced Grants, ενώ αλλαγές εντοπίζονται και στη δομή των επιτροπών αξιολόγησης.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος με όλα τα πάνελ αξιολόγησης για τις επερχόμενες προκηρύξεις είναι διαθέσιμος εδώ. Μία σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ενός επιπλέον πάνελ αξιολόγησης (SH8 - «Studies of Cultures and Arts») στην κατηγορία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ενώ οι περιγραφές των θεματικών ορισμένων ακόμα πάνελ (LS3, LS5) τροποποιήθηκαν, ώστε να είναι σαφέστερη η διάκριση μεταξύ των ερευνητικών αντικειμένων. Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν την απλοποίηση της αξιολόγησης των προτάσεων στις προκηρύξεις Proof of Concept Grants, η οποία πλέον θα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, αντί των τριών που ίσχυαν έως σήμερα.

Οι συγκεκριμένοι νεωτερισμοί είχαν κοινοποιηθεί στην ερευνητική κοινότητα εκ των προτέρων, μέσω συγκεκριμένων ανακοινώσεων, ώστε να επιτραπεί στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν από τη δημοσίευση των μεμονωμένων προκηρύξεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.