Μεγάλο ενδιαφέρον για την προκήρυξη του EIC Pathfinder Open

04-06-2021

Στις 25 Μαΐου ήταν η πρώτη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του EIC Pathfinder Open. Υποβλήθηκαν συνολικά προτάσεις από 908 κοινοπραξίες (συνολικά 5.341 συμμετοχές), που αιτήθηκαν πάνω από €2,7 δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 60 ευρωπαϊκές και μη χώρες, ενώ πλειοψηφία αποτελούν οι συμμετέχοντες από ερευνητικά κέντρα. Ωστόσο, αρκετά μεγάλη ήταν και η συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα (29% των συμμετεχόντων, από τους οποίους το 67% είναι μΜΕ).


Η συγκεκριμένη προκήρυξη χρηματοδοτείται με 168 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 55 προτάσεις από τις 908. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2021.