Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για το 2022

07-02-2022

Με την ανακοίνωσή του στις 7 Ιανουαρίου 2022, το EIC ενημερώνει τους ενδιαφερόμενου φορείς ότι υπήρξαν ορισμένες καθυστερήσεις στις επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο του EIC και έτσι καθυστέρησε η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την επόμενη και πρώτη για το 2022 καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο EIC Accelerator (full proposals). Ως αποτέλεσμα εντατικής εργασίας, το EIC Accelerator αναμένεται να σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο, το πρόγραμμα εργασίας EIC για το 2022 είναι έτοιμο για έγκριση και το EIC Fund είναι κοντά στην ολοκλήρωση των επενδύσεων σε όλες τις εταιρείες που επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού EIC.

Πρόγραμμα εργασίας του EIC

  • Το πρόγραμμα εργασίας του EIC για το 2022 έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Φεβρουαρίου 2022 και θα περιέχει την ολοκληρωμένη πληροφορία για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του EIC για το 2022.
  • Στις 22 Φεβρουαρίου θα διοργανωθεί μια ημερίδα για τους υποψήφιους του  EIC (Applicant’s day), με λεπτομερείς παρουσιάσεις όλων των στοιχείων του προγράμματος εργασίας για 2022 και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για πιθανούς δικαιούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.
  • Για όλες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται για υποστήριξη μέσω του EIC, η πλατφόρμα AI παραμένει ανοιχτή για υποβολή σύντομων αιτήσεων (short proposal) ανά πάσα στιγμή με σχόλια από τους αξιολογητές εντός τεσσάρων εβδομάδων. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για πλήρεις αιτήσεις του EIC Accelerator αναμένεται να είναι η 23η Μαρτίου 2022.
  • Για τους αιτούντες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο του EIC Pathfinder για έρευνα πρώιμου σταδίου σχετικά με πρωτοποριακές τεχνολογίες, η αναμενόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για το 2022 είναι αρχές Μαΐου. Αυτή η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης θα επιβεβαιωθούν στο πρόγραμμα εργασίας EIC 2022.