Συνεχίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον για το EIC Accelerator, στο πρώτο cut-off του 2022

06-04-2022

Πάνω από 1000 νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέβαλαν προτάσεις για χρηματοδότηση στη δεύτερη φάση του EIC Accelerator (full proposal), στο πρώτο cut-off για το 2022, που ήταν στις 23 Μαρτίου 2022. Ο αριθμός των προτάσεων αναδεικνύει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για χρηματοδότηση από το EIC με συνολικό αίτημα για χρηματοδότηση € 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα € 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν επενδύσεις μέσω μετοχικών κεφαλαίων.

724 εταιρείες (66% του συνόλου των αιτούντων) ζήτησαν μικτή χρηματοδότηση (blended finance), συνδυάζοντας επιχορηγήσεις με επενδύσεις, ενώ 183 ζήτησαν επιχορηγήσεις χωρίς ίδια κεφάλαια (grant only) και 186 εταιρείες έκαναν αίτηση για επιχορηγήσεις πρώτα (grant first), με στόχο μετοχικές επενδύσεις από το EIC σε μεταγενέστερο στάδιο.

Tο συγκεκριμένο cut-off αποτελεί το πρώτο που δέχτηκε εταιρείες που υποβλήθηκαν από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) στο πλαίσιο του «Σχήματος Fast Track» του EIC. Αυτή η καινούργια διαδικασία προσφέρει στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του EIT την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται και να τις υποστηρίξουν στην υποβολή προτάσεων κατευθείαν στη δεύτερη φάση του EIC Accelerator. Ταυτόχρονα, βοηθά τις επιχείρησες να επιταχύνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και μειώνει τον διοικητικό φόρτο. Η διαδικασία «Fast Track» είναι διαθέσιμη επίσης για έργα που προέρχονται από το EIC Pathfinder και EIC Transition.

Επόμενα βήματα

Ξεκίνησε με επιτυχία η αξιολόγηση των προτάσεων, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Στη συνέχεια, οι επιτυχημένες εταιρείες θα προσκληθούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους ενώπιον μιας κριτικής επιτροπής επενδυτών και εμπειρογνωμόνων του EIC τον Μάιο του 2022, με τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης να αναμένονται τον Ιούνιο 2022.