Μελέτη για τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council impact report 2021)

02-02-2022

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, είναι ένας σημαντικός νέος παράγοντας στο τοπίο της καινοτομίας. Η μοναδική προσέγγισή του στον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την επέκταση των πρωτοποριακών τεχνολογιών της Ευρώπης και της ρηξικέλευθης καινοτομίας, προσφέρει ήδη απτά αποτελέσματα.
Η μελέτη "European Innovation Council impact report 2021" καταγράφει τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της πιλοτικής φάσης του EIC έως το 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το EIC υποστήριξε 5500 νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ που:

  • Απορρόφησαν 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, κυρίως από το Venture Capital (VC), αλλά και από εταιρείες, εθνικές τράπεζες και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
  • Η αξία τους αποτιμάται περίπου στα 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 91 «κενταύρων» (αποτίμηση εταιρείας άνω των 100 εκατ. ευρώ) και 2 «μονόκερων» (αποτίμηση εταιρείας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ).
  • Έχουν στην ηγεσία τους γυναίκες επιχειρηματίες: από τις εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν το 2020, πάνω από το 20% έχουν γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο.

Το Ταμείο EIC (EIC Fund), που ιδρύθηκε το 2020, ξεκίνησε να λειτουργεί πλήρως το πρώτο εξάμηνο του 2021:

  • Λήφθηκαν επενδυτικές αποφάσεις αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ σε 137 εταιρείες.
  • Οι πρώτες 24 άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου από το Ταμείο EIC προσέλκυσαν συν-επενδύσεις από ταμεία VC και άλλες πηγές ύψους 395 εκατομμυρίων ευρώ (2,7 φορές της επένδυση του Ταμείου EIC).

Το EIC δημιουργεί επιστημονικές ανακαλύψεις ως βάση για μελλοντικές καινοτομίες:

  • Τα ερευνητικά έργα που υποστηρίζονται από το EIC έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 800 καινοτομίες. Η πλειονότητα αυτών των έργων περιλαμβάνει ΜΜΕ ή άλλους εμπορικούς εταίρους.
  • Οι διαχειριστές προγραμμάτων του EIC (PRogramme Managers) παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των αναδυόμενων τεχνολογιών σε πιθανές καινοτομίες, μέσω της ανάπτυξης spin-out, IPR, συνεργασιών και άλλων τρόπων.
  • 100 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης κατευθύνθηκαν προς την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του ERC και του EIC, μέσω του μέσω του EIC Transition κατά τη διάρκεια του 2021.

Το EIC αναπτύσσει νέες λύσεις για την υγειονομική περίθαλψη και την Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση:

  • Από το 2020, το 90,5% του χαρτοφυλακίου των εταιρειών του EIC Accelerator αναπτύσσει καινοτομίες που αφορούν τουλάχιστον έναν Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG).
  • Από τις 218 νεοφυείς επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδότηση από το EIC το 2020, οι 72 αναπτύσσουν καινοτόμους λύσεις για τον COVID, τουλάχιστον 64 αναπτύσσουν καινοτόμους λύσεις για την Πράσινη Συμφωνία και τουλάχιστον 40 αναπτύσσουν καινοτόμους λύσεις για ψηφιακές τεχνολογίες.