99 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την προκήρυξη EIC Transition

18-01-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) επέλεξε 42 έργα μετά από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις 22 Σεπτεμβρίου 2021. Οι επιτυχείς προτάσεις, που επιλέχθηκαν μεταξύ των 292 που υποβλήθηκαν, θα λάβουν συνολικά 99 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η πρώτη πρόσκληση του EIC Transition περιλάμβανε θεματικές προκηρύξεις (Challenges) για τεχνολογίες στη συλλογή και αποθήκευση ενέργειας και ιατρικές τεχνολογίες και συσκευές, καθώς και μία ανοιχτή προκήρυξη (Open) για οποιονδήποτε τεχνολογικό τομέα. Μεταξύ των 42 επιλεγμένων έργων:

  • 29 θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ανοιχτής προκήρυξης (EIC Transition Open)
  • 4 θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης για τις τεχνολογίες συλλογής και αποθήκευσης ενέργειας
  • 9 θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης για τις ιατρικές τεχνολογίες και συσκευές.

Το EIC Transition έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται από τα πιλοτικά έργα EIC Pathfinder και τα έργα Proof of Concept του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) σε εμπορικά βιώσιμα εγχειρήματα, επικυρώνοντας τις τεχνολογίες σε πραγματικές συνθήκες και δημιουργώντας το επιχειρηματικό υπόβαθρο για τη μεταφορά της καινοτομίας στην αγορά. Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του EIC και του ERC με συμβουλές από μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC και της πιλοτικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του EIC.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει τόσο μεμονωμένες οντότητες (ερευνητικές ομάδες, ΜΜΕ, spin-offs) όσο και μικρές κοινοπραξίες (έως 5 εταίρους από διαφορετικές χώρες). Οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες προέρχονται από 24 κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες του Ορίζοντα Ευρώπη, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχεται από τη Γερμανία (25), την Ιταλία (17) και την Ισπανία (14).