EIT FOOD: Επιχειρηματικές ευκαιρίες από τρία νέα προγράμματα

24-03-2022

Tags:

Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τα τρία νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας του οργανισμού EIT Food. Τα προγράμματα Jumpstarter, Test Farms και Team Up, απευθύνονται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής, δίνοντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Έρευνες έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι καινοτόμες ιδέες στην αναμόρφωση του αγροδιατροφικού μας συστήματος. Ο οργανισμός EIT Food εντοπίζοντας το κενό ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την αγορά, υποστηρίζει έμπρακτα επιστημονικές ομάδες, επιχειρηματίες του κλάδου, καινοτόμες ιδέες και νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να αλλάξουν το μέλλον του κλάδου.

Το πρόγραμμα Jumpstarter

Το EIT Jumpstarter απευθύνεται σε άτομα με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των γεωργικών προϊόντων διατροφής, των πρώτων υλών, της ενέργειας, της αστικής κινητικότητας ή της μεταποίησης. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει υποστήριξη στη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου γύρω από το προϊόν ή την υπηρεσία, ώστε να βγει στη συνέχεια στην αγορά.

Στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση μέλη μιας ομάδας επιστημονικού έργου, επιστήμονες, φοιτητές PHD ή μεταπτυχιακοί, επιχειρηματίες και όσοι διαθέτουν μια καινοτόμα ιδέα γύρω από ένα προϊόν ή υπηρεσία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς. Με τη συμβολή των καλύτερων ειδικών στην κάθε κατηγορία, ειδικοί εκπαιδευτές και μέντορες συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους στη δημιουργία μιας δημιουργικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 8 μήνες και τα μαθήματα που προσφέρονται στους συμμετέχοντες βασίζονται στη μεθοδολογία «λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης» που έχει εισάγει η Silicon Valley, μεταφρασμένη στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον. Στο τελικό στάδιο του προγράμματος, οι καλύτερες ομάδες σε κάθε κατηγορία θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως τις 10 Απριλίου.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Jumpstarter και τις εγγραφές είναι διαθέσιμες εδώ.

Το πρόγραμμα Τest Farms

To πρόγραμμα Test Farms του EIT Food, στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο και των αγροτών που διαθέτουν καλλιεργήσιμη γη. Με τη δημιουργία αυτών των συνδέσμων, το EIT Food θέλει να βοηθήσει τις καινοτόμες ιδέες αγρο-τεχνολογίας να επικυρώσουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να παρουσιάσουν την επιχείρησή τους σε πελάτες και επενδυτές και τέλος, να υποστηρίξουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό στην ευρωπαϊκή γεωργία.

To πρόγραμμα προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:
• Επικύρωση – πιλοτικές δοκιμές για τη λειτουργικότητα της λύσης σε συνεργασία με επαγγελματίες αγρότες
• Ορατότητα – παρουσίαση της λύσης σε πιθανούς πελάτες την Ημέρα επίδειξης, που διοργανώνεται στον χώρο του αγρότη
• Δικτύωση - πρόσβαση στο δίκτυο τροφίμων του EIT το οποίο περιλαμβάνει γεωργικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις
• Χρηματοδότηση - χρηματοδότηση ύψους 3.000 € για την υποστήριξη της φάσης ταξιδιού και δοκιμών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως τις 29 Απριλίου.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα Test Farms είναι διαθέσιμες εδώ.

Το πρόγραμμα Team Up

Το TeamUp φέρνει σε επαφή κορυφαίους τεχνολόγους με επιχειρηματίες επαγγελματίες και τους υποστηρίζει στο ταξίδι τους για τη συν-δημιουργία επιχειρήσεων αγροδιατροφής με πραγματικό αντίκτυπο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρυτές τεχνολογίας αλλά και σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: βιώσιμη γεωργία, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, εναλλακτικές πρωτεΐνες, κυκλικά συστήματα τροφίμων, ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και στοχευμένη διατροφή.

Στόχος του ΕΙΤ Food είναι να γεφυρώσει το ανησυχητικό χάσμα που παρατηρείται μεταξύ του αριθμού των καινοτόμων αγροδιατροφικών τεχνολογιών που αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια και του αριθμού αυτών των τεχνολογιών που τελικά φτάνουν στην αγορά, ιδίως για τις χώρες της Νότιας και Ανατολική Ευρώπης. Μέσω του TeamUp νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν πολλά υποσχόμενες λύσεις, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν την ιδέα τους στην αγορά και να μεταμορφώσουν το αγρο-διατροφικό μας σύστημα.

Στο τέλος του 7μηνου «ταξιδιού», οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την ιδέα τους ενώπιον μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα επιλέξει τις πιο υποσχόμενες ομάδες που θα λάβουν χρηματοδότηση έως 40.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις σ υμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές ως τις 14 Απριλίου για τους ιδρυτές τεχνολογίας και ως τις 3 Ιουνίου για τους επιχειρηματίες.
Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα Test Farms είναι διαθέσιμες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Αρετή Βασμαδά: vasmada@mscommgroup.com