Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοινώνει τη νέα Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) για Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και Βιομηχανίες (CCSI).

09-07-2021

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και την Τεχνολογία (European Institute of Innovation and Technology, EIT) αναμένεται να δημοσιεύσει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία μιας νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (EIT KIC) στην θεματική των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών (Cultural and Creative Sectors and Industries, CCSI), τον προσεχή Οκτώβριο.

Με την ένωση πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα σε ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, αυτό το νέο EIT KIC θα προσφέρει καινοτόμες λύσεις για να βοηθήσει τους τομείς και τις βιομηχανίες να γίνουν ισχυρότερες. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι το νέο EIT KIC CCSI να συμβάλει:
• στην κατάργηση των εμποδίων στην καινοτομία σε διάφορους τομείς και κλάδους. Θα ενισχύσει νέες επιχειρήσεις, θα επιταχύνει τις νέες τεχνολογίες και θα διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
• στη σύνδεση αλυσίδων αξίας καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Θα βοηθήσει τις περιφέρειες να καινοτομήσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
• στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς καινοτόμων της πολιτιστικής / δημιουργικής βιομηχανίας, εξοπλίζοντας τους με τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες.

Η πρόσκληση προϋποθέτει σχηματισμό κατάλληλων κοινοπραξιών. Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή με πιθανές κοινοπραξίες ή να γνωρίσετε πιθανούς συνεργάτες, μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα δικτύωσης του ΕΙΤ Culture and Creativity (εδώ)

Μια πρώτη παρουσίαση της πρόσκλησης θα γίνει στο Cannes Festival - Marché du Film NEXT. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το live streaming μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι το Μάρτιο του 2022.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
• Πληροφορίες για την Πρόσκληση του EIT KIC on Cultural & Creative Sectors and Industries (CCSI): εδώ
• Κριτήρια αξιολόγησης (evaluation criteria) για το EIT Call Cultural & Creative Sectors and Industries (CCSI): εδώ
• Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του ΕΙΤ (EIT Knowledge and Innovation Communities, EIT KICs): εδώ
• Factsheet on the KIC on Cultural and Creative Sectors and Industries (CCSI): εδώ