Ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας (EIT InnoEnergy)

11-02-2021

Το ΕΙΤ InnoEnergy ανακοίνωσε νέο γύρο χρηματοδοτήσεων που απευθύνεται σε καινοτόμες ιδέες στον τομέα της ενέργειας και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2021.

Η βιωσιμότητα στον τομέα της ενέργειας είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη νέων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Ο μετασχηματισμός ιδεών σε πετυχημένα εμπορικά προϊόντα ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, γνώση και πόρους, είναι απαραίτητη σε αυτή τη διαδικασία.
Η κοινότητα του ΕΙΤ απευθύνει κάλεσμα σε επιχειρήσεις με επικυρωμένες ιδέες (proof of concept), που δραστηριοποιούνται στα 8 θεματικά πεδία του InnoEnergy, να υποβάλλουν προτάσεις για να λάβουν υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Μέσα από το δίκτυό του, το ΕΙΤ InnoEnergy μπορεί να προσφέρει:
- Άμεση χρηματοδότηση
- Υποστήριξη στον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς και στην προσέλκυση νέων πελατών
- Υποστήριξη στο μετασχηματισμό του πρωτοτύπου σε εμπορικό προϊόν, μειώνοντας έτσι το χρόνο εισόδου στην αγορά
- Πρόσβαση σε περισσότερους από 500 εταίρους που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος