Η νέα έκθεση του ΕΙΤ Food παρουσιάζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων

16-02-2021

Tags:

Σύμφωνα με την ‘έκθεση εμπιστοσύνης’ του EIT Food, η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων έχει αυξηθεί μέσα στην περίοδο της πανδημίας COVID-19, ιδιαίτερα απέναντι στους καλλιεργητές. Συγκεκριμένα, η έκθεση δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει αυξηθεί σε όλους τους τομείς της αλυσίδας αξίας των τροφίμων, με επιμέρους αυξήσεις από 3% έως 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η έκθεση που δημοσίευσε το ΕΙΤ Food βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 19.800 καταναλωτές από 18 ευρωπαϊκές χώρες και είχε σαν στόχο να αξιολογήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τομέα και τα προϊόντα τροφίμων. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από κοινοπραξία ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών φορέων όπως το Πανεπιστήμιο του Aarhus, το Πανεπιστήμιο του Reading και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC).