Προκήρυξη από το EIT Food: EIT Food Open Innovation Call 2023

28-02-2023

Tags:

Το EIT Food χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές στα συστήματα τροφίμων όπως τη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων και βελτιωμένων εμπορικών διαδικασιών και υπηρεσιών. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

-Πιο υγιής ζωή μέσω της διατροφής

-Καθαρά (net-zero) συστήματα τροφίμων

-Συστήματα τροφίμων με διαφάνεια, δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

Το ποσοστό χρηματοδότησης των έργων φτάνει μέχρι το 70%.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων (2ο cut off) είναι στις 13 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους της προκήρυξης, τη διαδικασία συμμετοχής αλλά και ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.