Εκδήλωση Δικτύωσης για το Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society»

01-12-2022

Η εκδήλωση δικτύωσης για το Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society» του Ορίζοντα Ευρώπη, για την προκήρυξη του 2023, θα διοργανωθεί διαδικτυακά στις 18 Ιανουαρίου 2023.
H εκδήλωσή δικτύωσης συγκεντρώνει συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την δημιουργία κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να προκαθορίσουν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες προκειμένου να εντοπίσουν κατάλληλους συνεργάτες και να διευκολύνουν τη σύσταση των κοινοπραξιών για την συμμετοχή σε έργα χρηματοδοτούμενα απο τον Ορίζοντα Ευρώπη.
Βασικές θεματικές στις οποίες θα εστιάσει η εκδήλωση δικτύωσης:
• Δημοκρατία και Διακυβέρνηση
• Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Κοινωνικός και Οικονομικός Μετασχηματισμός
Γιατί να συμμετάσχει κανείς;
• Για να παρουσιάσει, συζητήσει και αναπτύξει νέες ιδέες σε διεθνές επίπεδο
• Για να αποκτήσει νέες διασυνοριακές επαφές και να εκκινήσει συνεργασίες
• Για να δημιουργήσει ποιοτικές συνεργασίες ενόψει των ανοιχτών προσκλήσεων του Ορίζοντα Ευρώπη
• Για να εκδυναμώσει τις ευκαιρίες δικτύωσης και δημιουργίας κοινοπραξιών
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό το γεγονός;
• Δημοσιεύστε και παρουσιάστε την ιδέα του έργου σας στο flash presentation session
• Συζητήστε την πρότασή σας με έμπειρους αξιολογητές και κερδίστε πολύτιμα σχόλια κατά τη διάρκεια του Pre-Proposal Check που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου
• Πάρτε τη πρωτοβούλια για να κλείσετε νέες προκαθορισμένες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
• Αποκτήστε νέους συνεργάτες και συναντήστε νέες επαφές, γρήγορα και χωρίς κόστος με τρόπο χρονικά και οικονομικά αποδοτικό
Η συμμετοχή στη συνάντηση είναι δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη για τη συμμετοχή σας. Για να εγγραφείτε, ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Horizon Europe Cluster 2 Brokerage Event - Info (b2match.io)